Hukum Keluarga Islam Masa Pembangunan Andalusia

  • Abu Bakar STIS Al-Ittihad Bima
Keywords: Hukum Keluarga, Islam, Pembangunan, Andalusia, Mazhab Maliki

Abstract

 

Dalam konteks sejarah Dinasti Bani Abbasiyah berkuasa secara penuh selama 100 tahun pertama. Selanjutnya Dinasti Bani Abasiyah pun melemah. Dalam kondisi seperti ini negara-negara propinsi berusaha untuk melepasakan diri dan berusaha mendirikan kekuatan-kekuatan baru menyaingi Abbasiyah, sehingga kota Baghdad tidak lagi menjadi satu-satunya kota internasional. Daulah-daulah kecilpun berlomba untuk maju, terutama dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Kenyataan ketika di lacak dalam sejarah berkembangnya Mazhab Maliki di Andalusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam kekuasaan, sehingga secara sosiologis masyarakat di Andalusiapun bermazhab Maliki. Bahkan disebutkan dalam buku the history of arab disebutkan bahwasannya di Andalusia tidak dikenal kitab lain selain al-Muwatha’ karya Ibn Malik yang menjadi kitab rujukan Mazhab Maliki.

Published
2017-06-30
Section
Articles