Focus and Scope

Al-Ittihad adalah jurnal ilmiah yang pembahasannya fokus pada bidang pemikiran dan hukum Islam. Ruang lingkup kajian pemikiran dan hukum Islam yang dimaksud meliputi:

1. Pemikiran Islam

2. Pengkajian Islam

3. Hukum Islam

4. Hukum Keluarga Islam

5. Hukum Ekonomi Syari'ah

6. Antropologi Hukum Islam

7. Sosiologi Hukum Islam

8. Kaidah Fiqhiyah

9. Masail Fiqhiyah

10. Hadist Ahkam

11. Tafsir Hadist Ahkam

12. Tafsir Ayat Ahkam